Óvodánkról

„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak olyan szerencsések, akiket életük végéig hevít…”
/Gerald Durell/

Az országos alapprogrammal egyetértve kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a különböző társadalmi és szociokulturális közegből érkező gyerekeknek nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört biztosítsunk, mely alapul szolgál nevelő-oktató munkánk célkitűzéseinek. A program tartalmában fő hangsúlyt kap a környezet megismerésére és védelmére nevelés, a helyi hagyományok, népszokások felelevenítése. Sok időt biztosítunk a tevékenységek minél sokoldalúbb, a gyerekek életkori sajátosságaira épülő játékos megtapasztalására, feldolgozására. Szándékunk az is, hogy 6-7-8 éves korára valamennyi gyerek testileg, szellemileg fejletté, megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezővé és iskolaéretté váljon.

„Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyeit törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett letörli vétkeid!”

/Móra Ferenc/

Óvodánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiszalök városban működő önálló munká1tatói jogkörrel, részben önállóan működő napköziotthonos óvoda. Intézményünk fenntartója: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Városunk az ország egyik legszebb helyén, a Tisza bal partján található. Nevét a vízi erőmű tette ismertté.
Természeti adottságaink – a Tisza vízi világa, az erőmű mellett található arborétum, az ártéri erdők sajátos növény- és állatvilága, a holt-ág nádasainak jellegzetes élővilága ezernyi lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre. Ezeket a forrásokat eddigi munkánk során is igyekeztünk kiaknázni. Hagyományai vannak a sétáknak, kirándulásoknak, gyalogos- és kerékpártúráknak, az arborétum, a környezet folyamatos, évszakonkénti látogatásának, mindennapos apró természetvédő cselekedeteknek, a gyerekek kisebb környezet- és természetvédő feladatainak (növények ápolása, udvar, kiskert gondozása, cserjék,virágok ültetése, szemét gyűjtése). Eredményeink arra ösztönözték a nevelőtestületet, hogy környezeti nevelésen alapuló óvodai nevelési programot állítson össze.
Óvodánk története a XX. század elejéről indult, egy intézménnyel. A demográfiai hullám kielégítésére egymás után nyíltak a tagintézmények.
Jelenleg 9 óvodai, 1 bölcsődei csoport működik 5 épületben. Három tagintézmény a város különböző pontján, kettő pedig külterületen helyezkedik el.
Minden óvodai csoportban a szakmai munkát szakképzett óvodapedagógus látja el. Munkájukat csoportonként egy fő dajka segíti.

Az intézmény székhelye:
Szivárvány Óvoda Tiszalök, Kossuth u. 63.

Tagintézmények:
Hétszínvirág Óvoda Tiszalök, Arany János u. 57.
Kerekerdő Óvoda Kisfástanya, Igazság u. 3.
Aranyalma Óvoda Tiszalök, Ady Endre u. 35.
Napraforgó Óvoda Újtelep, Akácfa u. 2.