Beszámoló - szeptember

Óvodánk sikeres pályázat útján 2009. március 1-jétől csatlakozott a kompetencia alapú oktatást kipróbáló intézmények közé.
2009. szeptember 1-jétől csoportunkban bevezetésre került a programcsomag, melyet a „Sulinet” képzési központ bocsátott rendelkezésünkre. Tartalmának alapos áttanulmányozása után összevetettük az ONAP és a helyi nevelési programunk: a „Mesélő Környezet, Beszélő Természet” irányelveivel. Azt tapasztaltuk, hogy jól illeszkedik a helyi program évszakok köré csoportosított témaköreihez és megvalósítható feladatokat tartalmaz.
Szeptember első két hete ismerkedéssel telt el. A csoportba járó 25 gyermek megismerte egymást, az óvónőket, a dajka nénit, mert az előző tanévben nem egy csoportot alkottak, az új tanévben indult a Margaréta csoport. Kialakítottuk az ülésrendet, megbeszéltük azokat szabályokat, tudnivalókat, melyek szerint együtt fogunk dolgozni.
Szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a programcsomagról, az előttünk álló feladatokról, ami nem volt ismeretlen számukra, hiszen a pályázat benyújtásakor is támogattak minket. Örültek most is a lehetőségnek, s megígérték, hogy mindenben segítségünkre lesznek. Folyamatosan tájékoztatjuk majd őket munkánkról.
A programcsomag leírása alapján beszélgettünk az őselemekről: hogyan gondolták az ókori görögök, s hogyan az ősmagyarok a magyar kultúra jelképrendszerében. Elmagyaráztuk a gyermekeknek, mire tanítanak minket az őselemek:

  • a levegő alapelem, az élet jelképe
  • a tűz a tisztelet tárgya
  • a víz az élet, a tisztaság, a megtisztulás jelképe
  • a föld jelképes értelemben a levegő ellentétpárja.

A hónap második felében, l5-től kezdődtek a szervezett foglalkozások. Az ütemtervet a helyi program és a kompetencia alapú programcsomag leírása alapján igyekeztünk összeállítani. A gyermekek tevékenységeibe, a játékba, a foglalkozások anyagába, a hagyományápolásba, az aktuális programokba a levegő témakörét építettük be. Beszélgettünk a gyermekekkel a levegőről, s azt tapasztaltuk, hogy tájékozottak, sok ismeretük van erről az őselemről, csak ez eddig nem fogalmazódott meg ilyen címen. A játékokat, tapasztalásokat nagyon élvezték.
A Játékajánló ötleteiből válogattunk. Legkedveltebb Volt a  „Ráhangoló Játék”, a „Zsipp-Zsupp”, a „Kerekerdő” és a „Szemkontaktus” Játék.
Környezetünk megismerésének témakörében visszagondoltunk a nyári szünetre, felidéztük a családi együttlét élményeit: „Hurrá! Nyaralunk!” Beszélgettünk fejlődésükről, okosodásukról, megnéztük kis- és középső csoportos fényképeiket. Beszéltünk arról, hogy Összetartozunk, s mi vagyunk a legnagyobbak az óvodában.
Az őszi évszak témaköréhez kapcsolódva megfigyeléseket végeztünk a természetben. Megnéztük, hogy üres a gólyafészek, s gyülekeznek a fecskék. Ismerkedtünk a madarakkal, s erre ragyogó lehetőség volt, amikor a közeli arborétumban madárgyűrűzésen vehettünk részt. Almaszüreten is voltunk Rázompusztán, egy nagyon kedves nyugdíjas tanár néni jóvoltából. Munkánk eredményeként egy fáról elhozhattuk az almát, melyből aztán befőtt, kompót is készült.
Irodalom-anyanyelv és zenei nevelés terén az aktualitásnak megfelelő dalokat, dalos játékokat, meséket, verseket válogattuk: Szóló szőlő, Mosolygó alma, Csengő barack, Weöres Sándor: Bolygó zápor, Tekeredik a kígyó, Tekereg a szél.
Matematikából kapcsolódtunk a környezeti témakörhöz: „Hurrá! Nyaralunk! „Befőzés, Almaszüret”.
Mozgásfejlesztés terén is össze tudtuk hangolni a feladatokat. A foglalkozásokat kinn a szabadban tartottuk, amikor csak lehetett. Repül a labda, Helyes levegővétel, Fúj szél I-II, „Hízott madarak”.
A Vizuális nevelés agyermekek egyik legkedveltebb tevékenysége. A levegő témaköre sok feldolgozható anyagot kínál, s játékidőben is bármikor szívesen tevékenykednek. Örömmel rajzolták, hogy Hol nyaralt a családom a járdára, Gyümölcsszeletek címmel papírmozaikból gyümölcsképet készítettek. Hátra van még Olajos zöldségelnevezéssel üvegdísz készítése, melyet gyümölcsszeletekkel is kipróbálunk majd.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az első hónap alatt sikerült megismerkedni a programcsomaggal, annak feladataival, előnyeivel, alkalmazhatóságával. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni az újítás elvárásainak, hiszen a játék, a játékos ismeretszerzés, az egyénre szabott fejlesztés nagyon fontos az óvodás gyermekek mindennapi életében. Továbbra is igénybe vesszük a szülők mindenirányú segítségét, s építünk a gyermekek családból hozott élményeire.
Reméljük, ha a szakirányú továbbképzések beindulnak, és az eszközkészletet is megkapjuk, még jobban meg tudunk majd felelni a pályázat követelményeinek.
A foglalkozásokon készült képeket a Képtárban tesszük közzé.