Beszámoló - október, november, december

Csoportunkban a kompetencia alapú programcsomag tématerve alapján októberben, novemberben és decemberben a tűz témakörének feldolgozására került sor. 
Október elején a csoportszobában egy külön sarkot alakítottunk ki, ahol az őselemekkel kapcsolatos eszközök, képek, albumok találhatóak. Tartalmát folyamatosan bővítjük, frissítjük, aktualizáljuk.

Gyűjtőmunka alkalmával a gyermekek képeket, újságcikkeket, könyveket hoztak otthonról, melyeken a tűzzel kapcsolatos események voltak. Nagyon szeretik a találós kérdéseket, ezekből sokat válogattunk a tűzről. Ennél az őselemnél is azt tapasztaltuk, hogy sok-sok ismeretük, otthoni élményük van a gyermekeknek. Megbeszéltük, lehet a tűz barát és ellenség, lehet az ember számára hasznos, de pusztító is. Sok-sok példát tudtak említeni, s érdekes volt, hogy a tűz, mint ellenség jobban megfogalmazódott a gyermekekben.

A kompetencia alapú programcsomag e témaköre is jól illeszkedik óvodánk helyi programjához, a tevékenységek anyaga beilleszthető a feladatokba.

A játékajánlóból legkedveltebb volt az Énekes kapcsolattartás (ráhangoló játék), a Reggeli köszönés (kapcsolattartó játék), az Üléses (kapcsolatmélyítő játék), s a Tüzes golyó (koncentrációs játék)

A hagyományok témaköréből helyi programunkhoz igazodva többek között feldolgoztuk az ősz, a betakarítás, almaszüret, befőzés, töklámpás, termésbábok anyagait.

Vizuális nevelésből gyönyörű virágszőnyeg készült, termésbábokat barkácsoltunk, s nagyon élményszerű, kellemes délutánt töltöttünk a Kerekerdő óvoda által szervezett „Tökös napon”. Ezeket a tevékenységeket is eredményes gyűjtőmunka előzte meg.

Környezetünk megismerése terén nagyon sikeresnek tartjuk a kompetencia alapú programcsomag feladatainak teljesítését. A gyermekek érdeklődéssel fogadták az új ismereteket, minden alkalommal élvezettel, önként kapcsolódtak be a tevékenységekbe.
Végeztünk gyümölcsaszalást, amikor megfigyelték, hogyan változnak a gyümölcsök a különböző eljárások során, s milyen hatása van a hőfoknak. Beszélgettünk, képeket nézegettünk az állatok és a tűz kapcsolatáról, az állatvédelemről tűz esetén, az ember felelősségéről az állatvédelemben. A tűz és az ember kapcsolatát visszavezettük egészen az ősemberig, könyveket nézegettünk. Meglepő volt, hogy a csoport több mint fele jól tudta, hogyan találta fel az ősember a tüzet, s hogyan tanulta meg a maga javára használni.
Tudták, a tűz veszélyforrás is lehet, nemcsak barát, de sokszor ellenség is lesz belőle. Itt tanultunk a tűzoltók munkájának fontosságáról. Az érzékszervek és a tűz vizsgálatánál megbeszéltük, milyennek látjuk a tüzet, van-e hangja, érzékelhetjük-e szaglással, tapintással. Megfogalmazódott, hogy meleget ad, s a családi tűzhely melege mennyire fontos mindenkinek. Az óvodai fenyőünnepre saját készítésű mézeskaláccsal leptük meg a kicsiket a gáztűzhely melegének segítségével.

Zenei nevelés, Irodalmi nevelés során a témához kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, verseket, meséket válogattuk. Pl. Móra Ferenc: A didergő király, Bújj, bújj itt megyek, Tüzet viszek. Énekeltünk úgy, ahogy elalszik a tűz, (hangosan kezdve, folyamatosan halkulva), s ahogy a víz forr (fokozatosan erősítve a hangunkat).

Matematikából több alkalommal is felhasználtuk az őszi almaszüret után begyűjtött termést. Alma, alma piros alma. Megfigyeltük, hogy egészben gömbölyű, de ha félbevágjuk, harmadoljuk, negyedeljük, ötödöljük, alakja, mérete megváltozik. Aszaláskor felidéztük, amit a mennyiségről, tömegről, űrtartalomról tudunk. A gyertyák készítése, gyűjtése után síkmértani formákkal ismerkedtünk. Az anyagok tulajdonságainál megnéztük, mi miből van, milyen, éghető-e vagy sem. Az advent hetében a családról, a családi otthon melegéről, a szeretetről, a család összetartó erejéről, az ajándékozásról beszélgettünk. Ajándékzsákunkba mindenféle áhított dolgot pakoltunk, volt több, vagy kevesebb, s ugyanannyi kívánt ajándék. Az óvodai karácsonyfára különböző díszeket készítettünk, hosszabbat, rövidebbet, kisebbet, nagyobbat stb.

Mozgásfejlesztés alkalmával állatjárással utánoztuk a tűz elől menekülő állatokat  (mackójárás, sántaróka járás, pók, rákjárás stb). Kedvelt volt a Tűz-víz-levegő játék, a Pattan a szikra labdajáték, amikor labdapattogtatás volt a feladat különböző módozatokban.

Összességében úgy gondoljuk, a kompetencia alapú programcsomag bevezetésének negyedéves munkája eredményes volt. Jól tudtuk illeszteni a helyi programhoz, a gyermekek új, eddig nem tanult ismeretekhez jutottak. Szívesen, önként, örömmel, érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően vettek részt a feladatok megvalósításában. Azt a tevékenységet végezték, amit megkedveltek, s úgy hogy mindenki elismeréshez, dicsérethez, pozitív visszajelzéshez jutott.

A végrehajtáshoz most is sok segítséget, támogatást kaptunk a szülőktől, melyet ezúton is köszönünk!


A foglalkozásokon készült képeket a Képtárban tesszük közzé.