Beszámoló - január, február, március

Csoportunkban a kompetencia alapú programcsomag tématerve alapján januárban, februárban és márciusban a víz témakörének feldolgozására került sor. 

A csoportszobában az őselemek számára kialakított sarok tartalmát folyamatosan bővítjük, frissítjük, aktualizáljuk.

Gyűjtőmunka alkalmával a gyermekek képeket, újságcikkeket, könyveket hoztak otthonról, melyeken a vízzel kapcsolatos események voltak. Továbbra is kedvelik a találós kérdéseket, ezekből sokat válogattunk a vízről is.
Ennél az őselemnél is azt tapasztaltuk, hogy sok-sok ismeretük, otthoni élményük van a gyermekeknek. Beszélgettünk a tiszta víz fontosságáról, arról, milyen nélkülözhetetlen elem az ember életében a tiszta víz. A gyermekek nagy része jól tudta, mennyire káros, ha felelőtlenül szennyezzük a vizet, erre több példát is említettek: olaj, az egyes üzemek szennyező anyagai, különböző vegyi mérgező anyagok bejutása a folyókba.
Érdekes, ugyanakkor örvendetes is, hogy az óvodások ennyi ismerettel rendelkeznek ebben a témában, hiszen ez az jelenti, hogy a családban is hallanak erről, vagy a televízióban látnak példát a vizek szennyezésére, s szüleikkel beszélnek róla.

Az óvodai kompetencia alapú programcsomag e témaköre is jól illeszkedik óvodánk helyi programjához, a tevékenységek anyaga beilleszthető a feladatokba.

Környezetünk megismerése terén sikeresnek tartjuk a programcsomag feladatainak teljesítését.
A gyermekek érdeklődéssel fogadták az új ismereteket, minden alkalommal élvezettel, önként kapcsolódtak be a tevékenységekbe.
A téli évszak megfigyelése során tanultunk az időjárás, a természet változásáról, a hideg hatásáról a természetre, emberre, állatra. Megbeszéltük, hogyan védekezik az ember a hideg ellen, s hogyan gondoskodunk télen az állatokról. A víz tisztaságának megállapításához folyamatosan kísérleteket végeztünk: esővizet gyűjtöttünk, összehasonlítottuk a csapvízzel. Képek segítségével megbeszéltük, milyen károkat okozhat a felelőtlen ember a víznek, s miért baj ez. Tudatosítottuk: A víz védelme mindenki számára fontos!!   Ismerkedtünk a víz és az anyagok tulajdonságaival, a halmazállapot változással.
Az állatok védelme, a vizek állatai”témakörben képeket nézegettünk a vizek állatairól, beszélgettünk a horgászatról, játék során kipróbáltuk milyen a halászat. Ebben a témában is sok átélt élményeik voltak a gyerekeknek, hiszen több apuka szenvedélyes horgász. Tanultunk a halak, vízimadarak védelméről.
Ismerik, felsorolják a vízi közlekedési eszközöket, a személy és teherszállításra alkalmas vízi járműveket.
Az idei tél lehetőséget adott szánkózásra, hógolyózásra, hóemberépítésre, s ez igazi öröm volt a gyermekek számára.  A téli sportokról képeket gyűjtöttünk, megfigyelték a síelés lehetőségét.  Csoportunkból egy kisfiú rendszeresen síelt szüleivel, s igazi élménybeszámolót tartott társainak

Vizuális nevelés alkalmával festettünk téli tájat, a gyűjtőmunka során behozott képekből téli tabló készült, melyet el is helyeztünk az „őselemek sarkában”.  Vízzel hígított festékből pacaélőlények, pacafigurák születtek. Papírdobozból víz nélküli akváriumot alkottunk, melybe a gyerekek elhelyezték az általuk készített papírhalakat.

Megtanultak a gyerekek papírból csónakot hajtogatni, parafa dugóból kis hajók készültek, melyeket vízre is bocsátottunk. Ezeket a tevékenységeket is szorgalmas gyűjtőmunka előzte meg.

Zenei nevelés, Irodalmi nevelés során is  a témához kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, verseket, meséket válogattuk. Pl. Nagy a hó igazán, Gazdag Erzsi: Itt a tél, Tordon Ákos: Madárszálló, Weöres Sándor: Béka a fa tövén, című versek, vagy a Medve, a róka meg a bödön vaj, Móra Ferenc: Tél apó haragja, és Móra Ferenc: Homokországban című mesék. 
Matematikából a hóval való kísérletezés során megfigyeltük melyik edénybe fér több, kevesebb hó, s mi történik, ha elolvad. Hógolyózáskor vizsgáltuk a hógolyó formáját, nagyságát, célbadobtunk vele. Nyomkövetést végeztünk, ki lépett többet, kevesebbet, megfigyeltük a ritmikus ismétlődéseket. Állatképeket csoportosítottunk, megszámláltuk, összehasonlítottuk, a kétlábú és négylábú állatokat. Végeztünk igaz és hamis állításokat. A tutajjal különböző súlyú tárgyakat úsztattunk, felsoroltuk, mi mindent szállíthatnak a hajók.

Márciusban nyílt napot tartottunk a szülők és az általános iskola tanítói számára.
A téma komplex matematikai és környezeti tevékenység volt.

Összegezve: úgy gondoljuk, az óvodai kompetencia alapú programcsomag bevezetésének negyedéves munkája most is eredményes volt. A feladatokat, a korábbi őselemekhez hasonlóan jól tudtuk illeszteni a helyi programhoz. A gyermekek ezúttal is új, eddig nem tanult ismeretekhez jutottak. Továbbra is szívesen, önként, örömmel, érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően vettek részt a feladatok megvalósításában. Azt a tevékenységet végezték, amit megkedveltek, s úgy hogy mindenki elismeréshez, dicsérethez, pozitív visszajelzéshez jutott. Fontos feladat volt a háromszintű képességfejlesztés, kiemelten az értelmi, a szociális, a kommunikációs és a testi képességek fejlesztése.

Munkánkat segíti, hogy megkezdődtek a szakirányú továbbképzések. Az itt elsajátított elméleti tudnivalók, dokumentációs anyagok, a különböző módszerek, tapasztalatcserék hozzájárultak a programcsomag sikeres bevezetéséhez. Szakmai vezetőnktől, szakértőinktől is sok segítséget kaptunk.

A végrehajtáshoz az eltelt negyedévben is nélkülözhetetlen támogatást kaptunk a szülőktől, melyet ezúton is köszönünk!

Oravecz Istvánné
Kovács Pálné
óvodapedagógusok

A foglalkozásokon készült képeket a Képtárban tesszük közzé.

vissza